Χαλκιδική
Ποσείδι

Το Ποσείδι είναι παράλιος οικισμός του δήμου Κασσάνδρας. Βρίσκεται δυτικά της χερσονήσου της Κασσάνδρας σε μία προεξοχή αυτής στον Θερμαϊκό κόλπο, όπου υπάρχει το ομώνυμο ακρωτήρι, στην περιοχή του οικισμού της Καλάνδρας της οποίας αποτελεί επίνειο. Αναφέρεται από τον αρχαιότητα ως οικισμός της αρχαίας Χαλκιδικής ενώ σήμερα είναι περισσότερο γνωστός ως παραθεριστικός οικισμός, στο οποίο υπάρχουν εξοχικές κατοικίες, ξενοδοχεία και χώροι κατασκήνωσης.

Το ακρωτήρι του Ποσειδίου ή της Κασσάνδρας, βρίσκεται στην απόληξη της δυτικής προεξοχής της χερσονήσου της Κασσάνδρας. Η χαμηλότερη περιοχή έχει μορφή σφήνας με μια κυρτότητα στο άκρο και έχει έκταση ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου. Αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση συγκέντρωσης υλικών που οφείλεται στην απόθεση άμμου, ενώ κατά περιοχές έχουμε χοντρόκοκκους και λεπτότερους κόκκους άμμου που μεταφέρονται ανάλογα με την φορά του ανέμου και των κυμάτων.
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience. By continuing to use the website, you agree to the Policy and the use of Cookies