Ημαθία
Μεντρεσέ Τζαμί

Βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά της βυζαντινής πόλης. Η ονομασία του προϋποθέτει την ύπαρξη και άλλου κτιρίου, του Μεντρεσέ (ιεροδιδασκαλείου), μη σωζόμενου σήμερα. Είναι δίπλα και πίσω από το Βήμα του Αποστόλου Παύλου και το δημοτικό σχολείο. Σώζεται σε καλή κατάσταση. Χτίστηκε το 1850 με υλικά του βυζαντινού ναού του Αποστόλου Παύλου, που κατεδαφίστηκε, αφού προηγουμένως είχε μετατραπεί σε τζαμί από τον Μουσά Τσελεμπή, κατακτητή της πόλης. Στο πλάι του τζαμιού, μέχρι το 1922 υπήρχε ιεροδιδακτήριο (σχολείο) – μεντρεσές, που κάηκε, γι’ αυτό και πήρε το τζαμί το όνομα αυτό. Είχε κοινό περίβολο με το βήμα του Αποστόλου Παύλου, όπου γίνονταν ιερές, πνευματικές συζητήσεις.
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience. By continuing to use the website, you agree to the Policy and the use of Cookies