Σέρρες
Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών

Το μήκος της πίστας αγώνων είναι 3,186 χιλιόμετρα και το πλάτος κυμαίνεται από 12 έως 15 μέτρα. Αυτό καθιστά το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών το μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Έχει 16 στροφές, 7 προς τα αριστερά και 9 προς τα δεξιά. Είναι η μόνη πίστα αγώνων στην Ελλάδα που πληροί τις προδιαγραφές κατασκευής της Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου και της Διεθνής Ομοσπονδίας Μοτοσυκλετισμού. Πληροί επίσης τις απαιτήσεις ασφαλείας για αγώνες έως το επίπεδο της Formula 3.
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience. By continuing to use the website, you agree to the Policy and the use of Cookies