Σέρρες
Κάστρο Σιδηροκάστρου

To Βυζαντινό κάστρο Σιδηροκάστρου βρίσκεται σε ύψωμα 155 μέτρων που δεσπόζει πάνω από την πόλη του Σιδηροκάστρου.

Επί Ιουστινιανού το 527 μ.Χ χτίστηκε κάστρο εκεί για πρώτη φορά. Ο Βασίλειος Β’ Βουλγαροκτόνος ενίσχυσε την οχύρωση τον 11ο αιώνα και ολοκληρώθηκε από τον Ανδρόνικο Γ' τον Παλαιολόγο (1328-1341).

Μια άλλη ονομασία για το κάστρο είναι Φρούριο Ισσάρι από την τουρκική ονομασία της πόλης «Δεμίρ Χισσάρ» που σημαίνει σιδερένιο κάστρο.

Ο επισκέπτης μπορεί να παρατηρήσει όλη την πόλη από την πανοραμική θέση του κάστρου, και ένα μεγάλο μέρος του Σερραϊκού κάμπου, με τον ποταμό Στρυμόνα και τη λίμνη της Κερκίνης.
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience. By continuing to use the website, you agree to the Policy and the use of Cookies