Σχετικά με «Κερκίνη»

Φράγμα Λιθοτόπου

Διαβάστε περισσότερα

Ησυχαστήριο Τιμίου Προδρόμου Ακριτοχωρίου

Διαβάστε περισσότερα

Άνω Πορρόια

Ο χαρακτηρισμός ως «το ωραιότερο χωριό της Ελλάδας» δεν είναι υπερβολικός για όποιον έχει επισκεφτεί τα Άνω Πορρόια, στις πλαγιές του βουνού Μπέλες.

Διαβάστε περισσότερα

Βουβαλίσιο στιφάδο

Ιδιαίτερη σπεσιαλιτέ της κουζίνας γύρω από τη Λίμνη Κερκίνη, το ντόπιο βουβαλίσιο κρέας στιφάδο αποτελεί γαστρονομική εμπειρία που πρέπει να απολαύσει ο επισκέπτης της περιοχής.

Διαβάστε περισσότερα

Λίμνη Κερκίνη

Η τεχvητή λίμvη Κερκίvης δημιoυργήθηκε τo 1932 με τηv κατασκευή εvός φράγματoς στov πoταμό Στρυμόvα, κovτά στo χωριό Λιθότoπoς, και τηv κατασκευή αvαχωμάτωv στα αvατoλικά και δυτικά.

Διαβάστε περισσότερα